درباره ما

درباره تیم پزشکی دکتر صیادی

بهترین تیم جراحی با 15 سال تجربه

دکتر مسعود صیادی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نظام پزشکی ۱۰۲۱۰ / متخصص جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و چاقی / عضو انجمن بین المللی جراحی چاقی (IFSO)

تجربه و دانش پزشکی

برای انجام جراحی موفق ما بصورت تیم هستیم که در ارزیابی و درمان مشکلات قبل از عمل و سپس برای عمل جراحی و در نهایت برای مراقبتهای بعد از عمل در خدمت شما هستیم. ابتدا برای شما پروندهای با شماره مخصوص خودتان ایجاد می شود که تا سالها بعد عمل هم مطعلق به شماست و تمام اطلاعات مربوط به شما شامل نتایج بررسیها و اقدامات درمانی ،نوع عمل جراحی و سپس چک اپهای بعد عمل در ان ثبت می شود. در تلاشیم بهترین کار برای شما انجام شود.

پزشکان با تجربه در هر تخصص

تیم پزشکی ما کلیه تخصص ها و نیازهای بیماران را پوشش می دهند.